CTV

 

"Centar Termovizije i Vibrodijagnostike" d.o.o. je firma koja je osnovana 2006 godine u Zrenjaninu i bavi se pružanjem usluga dijagnostike rotacione opreme, termovizijskim snimanjem i pružanjem usluga korektivnih mera (balansiranje u sopstvenom uležištenju, lasersko centriranje vratila, lasersko centriranje remenica).
Inženjerska ekipa CTV-a  koja se bavi pružanjem ovih usluga poseduje niz sertifikata koje govore o stručnoj osposobljenosti.
Korišćenjem najsavremenije SKF-ove opreme i pružanjem kompletne logistike krajnjem korisniku https://hotcanadianpharmacy365.com/drugs/Viagra+Generic/ za cilj ima da spreči havarijske zastoje već da oni nudu planski čime se smanjuju troškovi održavanja  a produžava vreme ispravnog rada mašine.

 

PROAKTIVNO

 

 

Kontaktirajte nas putem e-mail-a...

Kontakt adresa:

PREMI-TRADE doo,
Radnicka 40,
23000 Zrenjanin.
Tel:+381-(0)23-510551
+381-(0)23-510249.

Naša lokacija