Specijalne izvedbe ležajeva

 

 

INSOCOAT – elektro izolovani ležajevi

 • ISO standardne dimenzije i tolerancije
 • Zamenljivi sa ne izolovanim ležajevima
 • Pogodni za tipične oblike kućišta
 • Probojni napon je opciono 500 i 1000V
 • Debljina prevlake je 0,05mm
 • Prevlaka je mehanički i termički vrlo postojana
 • Primena na cilindrično valjkastim i kugličnim ležajevima spoljašnjeg prečnika većeg od 75mm

INSOCOAT

 

 

HIBRIDNI LEŽAJEVI

 • Kuglice izrađene od silikon nitrida (keramika)
 • Veliki brojevi obrtaja
 • Velika krutost
 • Velika tvrdoća
 • Niža buka
 • Elektro izolacija
 • Visoke radne temperature
HIBRID BEARING

 

 

 

CARB LEŽAJ

 • Kombinacija buričastog, cilindrično valjkastog i igličastog ležaja
 • Može da prihvati aksijalno pomeranje do 10% sopstvene širine, bez smanjenja radnog veka
 • Ugaono zakretanje do 0,5º kod CARB ležaja ima zanemarljiv uticaj na radni vek i trenje
 • Toleriše i asimetrične deformacije tipa koničnog kućišta
 • Nosi 30% veće opterećenje od bilo kog do sada projektovanog ležaja
 • Istovremeno se prilagođava aksijalnim i ugaonim odstupanjima
CARB BEARING

 

 

 

SOLID OIL

 

 • Drži ulje na najboljoj poziciji
 • Sprečava ulaz kontaminanata
 • Nema potrebe za zaptivanjem
 • Neškodljiv za okolinu
 • Postojan na hemikalije
 • Podmazan za radni vek
 • Gde je teško dostupno ili nemoguće podmazivanje
solid oil

 

 

 

LEŽAJEVI ZA VISOKE TEMPERATURE

 

Radijalni kuglični ležajevi serije 60, 62 i 63 veličine otvora od 10 do 100 mm:

 • VA201-otvoren sa presovanim kavezom, radijalni zazor 4xC5, zaštićeni manganskom fosfatizacijom, za temperature do 250°C
 • 2Z/VA201- zaptivena varijanta VA201
 • VA205-otvoren sa presovanim kavezom, 4xC5, manganska fosfatizacija svih delova, za kupca koji upotrebljava svoje mazivo
 • 2Z/VA208-podmazivanje pomoću grafitnih segmenata koji zamenjuju presovani čelični kavez, svi segmenti su izrađeni od najkvalitetnijeg grafita, metalni štitnici sprečavaju izlazak grafitnog praha i eliminišu potrebu za održavanjem, 4xC5, radna temperatura do 350°C
 • VA228 - “coronet” kavez od posebnog grafita, mikronske čestice grafita podmazuju ležaj, unutrašnji zazor je 2xC5, temperatura od -150 do 350°C
VISOKOTEMPERATURNI

 

 

Kontaktirajte nas putem e-mail-a...

Kontakt adresa:

PREMI-TRADE doo,
Radnicka 40,
23000 Zrenjanin.
Tel:+381-(0)23-510551
+381-(0)23-510249.

Naša lokacija