Kotrljajni ležajevi

 • RADIJALNI KUGLIČNI LEŽAJEVI
 • KUGLIČNI LEŽAJEVI SA KOSIM DODIROM
 • SAMOPODESIVI KUGLIČNI LEŽAJEVI
 • CILINDRIČNO VALJKASTI LEŽAJEVI
 • KONUSNO VALJKASTI LEŽAJEVI
 • BURIČASTI LEŽAJEVI
 • KUGLIČNI AKSIJALNI LEŽAJEVI
 • IGLIČASTI LEŽAJEVI
 • IGLIČASTO AKSIJALNI LEŽAJEVI
 • CILINDRIČNO VALJKASTI AKSIJALNI LEŽAJEVI
 • BURIČASTI AKSIJALNI LEŽAJEVI
 • Y-LEŽAJEVI

slika lezaja

 

 

Kontaktirajte nas putem e-mail-a...

Kontakt adresa:

PREMI-TRADE doo,
Radnicka 40,
23000 Zrenjanin.
Tel:+381-(0)23-510551
+381-(0)23-510249.

Naša lokacija