Centriranje

Preko 50% uzroka otkaza ležajeva se dešava upravo usled nesaosnosti vratila pogonske i gonjene mašine.


Šta se postiže dovođenjem u saosnost vratila pogonske i gonjene mašine:

  • Produžava se životni vek ležaja
  • Redukuju se potresi na spojnicama i izbegava se rizik od njihovog pregrevanja i loma
  • Redukuje se trenje zaptivnih elemenata, a samim tim se sprečava kontaminacija i curenje maziva
  • Redukuju se vibracije i buka
  • Povećava se efikasnost i produktivnost mašine
  • Smanjuju se troškovi održavanja i zamene delova
  • Redukuje se trenje mašinskih elemenata, što smanjuje potrošnju energije.

Centriranje vratila


Šta se postiže dovođenjem u paralelnost remenica:

  • Redukovanje broja otkaza (produženje životnog veka elemenata mašina-remenje, remenice...)
  • Podizanje efikasnosti opreme (proizvodni kapaciteti, kvaliteta)
  • Redukcija potrošnje el. energije

Centriranje remenica

Kontaktirajte nas putem e-mail-a...

Kontakt adresa:

PREMI-TRADE doo,
Radnicka 40,
23000 Zrenjanin.
Tel:+381-(0)23-510551
+381-(0)23-510249.

Naša lokacija