Zaptiveni buričasti ležajevi (SRB)

 

SLIKA-LEZAJA

PREDNOSTI

Zaštita ležaja od spoljašnjih čvrstih
kontaminenata,
 

Zaštita od prodora vlage / vode,

Zadržavanje masti u ležaju,

Najmanji troškovi održavanja


PREPORUKE

- Bez potrebe za domazivanjem
(ako je brzina < od 50% maksimalne
I temperatura < od 70°C)

- Ako je potrebno domazivanje
kroz W33 žleb, q=0,0015xDxB

 

SLIKA-PODMAZIVANJApreporuka-za-mazivo

 

NACINI-ZAPTIVANJA-1NACINI-ZAPTIVANJA-2

Početna SKF Rešenja Zaptiveni buričasti ležajevi (SRB)

Kontaktirajte nas putem e-mail-a...

Kontakt adresa:

PREMI-TRADE doo,
Radnicka 40,
23000 Zrenjanin.
Tel:+381-(0)23-510551
+381-(0)23-510249.

Naša lokacija