Zaptivanje

Zaptivke se primenjuju za zaptivanje otvora između rotacionih i statičkih komponenata ili između dve komponente u relativnom pokretu.

 

 SLIKA SEMERINGA nova

 

Zadatak zaptivki je da:LOGO-ECONOMOS

 • Zadržava mazivo
 • Izuzima kontaminente
 • Razdvaja fluide ili gasove
 • Izdržava diferencijalne pritiske

Zaptivke bi takođe trebalo da adekvatno izdržavaju minimalna trenja i opterećenja čak i u kritičnim sredinama. Danas proizvodni program obuhvata skoro 25.000 različitih tipova radijalnih zaptivki u svim oblicima poprečnih preseka, različitih materijala i namenjenih raznovrsnim aplikacijama. Raspon dimenzija se kreće od unutrašnjeg prečnika od 3,2 mm pa sve do 4752 mm.

Proizvodni program obuhvata:

 • Radijalne zaptivke (semeringe) malih dimenzija (otvora do 200 mm)
 • Krupno-gabaritne radijalne zaptivke (otvora preko 200 mm)
 • V-ring zaptivke
 • O-ring zaptivke
 • Hidraulične zaptivke

Zaptivanje sinusoidnom usnom

 • Radi na 30% većoj radnoj temperaturi i 20% većim trenjem sa istim vekom trajanja
 • Javlja se efekat pumpanja tako što vraća mazivo u ležaj a kontaminente gura dalje

 

sinusoidna putanja

Kontaktirajte nas putem e-mail-a...

Kontakt adresa:

PREMI-TRADE doo,
Radnicka 40,
23000 Zrenjanin.
Tel:+381-(0)23-510551
+381-(0)23-510249.

Naša lokacija