Hidraulični alati

 

HIDRAULIČNA PUMPA, NAVRTKA, MERAČ PRITISKA I MERNI POKAZIVAČ

  • Viskoznost ulja 300 mm²/s za ugradnju na konusnu osovinu
  • Viskoznost ulja 1000 mm²/s za ugradnju na cilindričnu osovinu

 

slika 1 slika 2

 

 

Kontaktirajte nas putem e-mail-a...

Kontakt adresa:

PREMI-TRADE doo,
Radnicka 40,
23000 Zrenjanin.
Tel:+381-(0)23-510551
+381-(0)23-510249.

Naša lokacija