Obuke

Kompanija Premi Trade u okviru svog poslovnog objekta poseduje prostor namenjen za obuke i stručno osposobljavanje ljudi iz održavanja. Sertifikovano osoblje nudi program obuka koji obuhvata sve aspekte pouzdanosti rada mašina i zadovoljava potrebe svih http://prescriptionpharmacy.net/ činilaca uključenih u proces proizvodnje - od radionica za održavanje do kancelarije generalnog direktora.

TEHNICKI-CENTAR-SLIKA mala

Tehnički centar u pripremi

IMG 0002 mala IMG 0014 mala

Planirana kupovina sledeće opreme

 

PROGRAM OBUKA:
OBUKA 1 – ODRŽAVANJE LEŽAJEVA
OBUKA 2 – PODMAZIVANJE LEŽAJEVA
OBUKA 3 – ZAPTIVANJE
OBUKA 4 – PROIZVODI ZA PRENOS SNAGE
OBUKA 5 – UVOD U VIBRODIJAGNOSTIKU
OBUKA 6 – DIJAGNOSTIKA – PRAKTIČNA VEŽBA NA DEMO UREĐAJIMA
OBUKA 7 – KOREKTIVNE MERE – PRAKTIČNA VEŽBA NA DEMO UREĐAJIMA

Kontaktirajte nas putem e-mail-a...

Kontakt adresa:

PREMI-TRADE doo,
Radnicka 40,
23000 Zrenjanin.
Tel:+381-(0)23-510551
+381-(0)23-510249.

Naša lokacija