Korektivne mere

BALANSIRANJE

SET ZA BALANSIRANJE

Debalans može prouzrokovati povećanje opterećenja na ležaje kao i na celokupnu strukturu mašine.
U takvim slučajevima je naglašen povećani nivo vibracija. Precizno balansiranje će smanjiti nove vibracije, smanjiti troškove održavanja i optimizirati radno vreme mašine.

Upotrebom najsavremenijih SKF-ovih uređaja moguće je sprovesti servis preciznog balansiranja:

 • Balansiranje u sopstvenom uležištenju (na licu mesta)
 • Balansiranje u jednoj ravni i dve ravni

BALANSIRANJE PRIMER

 

LASERSKO CENTRIRANJE VRATILA

UREDJAJ ZA CENTRIRANJE VRATILA

Osnovna namena uređaja za lasersko centriranje vratila je kako registrovanje ne saosnosti vratila pogonske i gonjene mašine tako i korekcija istih, tj. njihovo dovođenje u saosnost.
Pored osnovne funkcije ovim instrumentom se još može utvrditi postojanje meke stope i termičke dilatacije.
Koristi se kod horizontalnih http://rxleader.com/ i vertikalnih mašina, kardanskih osovina, mašina u nizu.

Šta se postiže dovođenjem u saosnost vratila pogonske i gonjene mašine:

 • Produžava se životni vek ležaja
 • Redukuju se potresi na spojnicama i izbegava se rizik od njihovog pregrevanja i loma
 • Redukuje se trenje zaptivnih elemenata, a samim tim se sprečava kontamincija i curenje maziva
 • Redukuju se vibracije i buka
 • Povećava se efikasnost i produktivnost mašine
 • Smanjuju se troškovi održavanja i zamene delova
 • Redukuje se trenje mašinskih elemenata, što smanjuje potrošnju energije.

CENTRIRANJE VRATILA PRIMER

 

CENTRIRANJE REMENICA

UREDJAJ ZA PARALELNOST REMENICA

Precizno podešena paralelnost povećava životni vek remenice i ramenja , smanjuje vibracije i redukuje potrošnju energije.
Zavisno od projekcije lasera moguće je utvrditi o kakvoj vrsti ne paralelnosti se radi da li je u pitanju veritkalna, horizontalna ili ugaona ne paralelnost.
Dovodjenje u paralelnost se lako izvodi ako je mašina pokretna i dok se njenim pomeranjem laserska linija ne poklopi sa tri linije na prijemnoj jedinici.
Takođe ovaj uređaj poseduje i vođice koje se koriste za lakšu montažu jedinica na remenice.

PARALELNOST REMENICA PRIMER

 

VIZUELNA INSPEKCIJA SKLOPA ENDOSKOPOM

endoskop

Uređaj omogućuje vizuelnu inspekciju zatvorenih i najnepristupačnijih mesta. Opremljen je optičkim kablom dužine 1m, koji je pogodan za većinu industrijskih aplikacija.
Podesiva lampa omogućava osvetljavanje tamnih zatvorenih mesta.

 • Optički kabal dužine 1m je pogodan za aplikacije sa ograničenim prostorom i sa ugaonim prolazima
 • Jednostavan za upotrebu
 • Postoji mogućnost nadogradnje digitalne kamere za potrebe snimanja ispitanih mesta
 • Optički kabal je otporan na vlagu

PRIMERI ENDOSKOP

 

PROVERA STEPENA ISKORIŠĆENOSTI ULJA

KONTROLA ULJA OilCheck

Uređaj detektuje i meri stepen iskorišćenosti mineralnih i sintetičkih ulja.
Posebno je pogodan za motorna ulja, ali je prihvatljiv i za ulja za podmazivanje.
Poređenjem rezultata merenja dobijenih za korišćeno i ne korišćeno ulje iste oznake i proizvođača moguće je identifikovati stanje funkcionalnih parametara ulja i odrediti intervale zamene ulja.

PRIMER KONTROLA STANJA ULJA

 

PROVERA BRZINE KRETANJA

UREDJAJ ZA MERENJE BR OBRTAJA

Dizajniran za upotrebu u potencijalnim explozivnim sredinama.
Atestiran i sertifikovan po poslednjem ATEX standardu za explozivne sredine u industriji kao što je petrohemija, gas i farmacija.
Sa njim se može meriti broj obrtaja kako kontaktno tako i bezkontaktno.
Široki opseg brzina omogućuje merenje velikog broja aplikacija.
Veliki ugaoni raspon od ±80°.
Poseduje invertni displej za jednostavno očitavanje.

MERENJE BROJA OBRTAJA PRIMER

 

ODREĐIVANJE NIVOA BUKE

UREDJAJ ZA MERENJE BUKE tmsp1n

Merač buke je dizajniran da meri nivo buke u svakom radnom prostoru, unutar ili izvan zgrade.
Omogućava merenje nivoa buke u različitim opsezima u zavisnosti od potrebe a takođe ima mogućnost memorisanja minimalne i maksimalne indikacije nivoa buke u decibelima (dB).
Princip rada merača buke se može porediti sa radom mikrofona.

MERENJE BUKE PRIMER

 

STRUJNI MONITORING

STRUJNA KLESTA

Strujna klešta – koristiti se za strujni monitoring.
U MICROLOG ruti i razdvajanje elektro od mehaničkog problema .
Čeljusni stezač se stavlja oko provodnika ne prekidajući strujno kolo.
Pojačavač struje generiše izlazni signal od 1mV do 10mV.
Razmagnetisavanje se vrši jednostavnim pritiskom na dugme.
Moguće je ustanoviti konkretan problem na elektromotoru.

STRUJNI MONITORING

Kontaktirajte nas putem e-mail-a...

Kontakt adresa:

PREMI-TRADE doo,
Radnicka 40,
23000 Zrenjanin.
Tel:+381-(0)23-510551
+381-(0)23-510249.

Naša lokacija