Industrija

 

JEDNOLINIJSKI SISTEM

Karakteristike:

 • Ulja ili masti konzistencije do NLGI00
 • Radni pritisak 30 bara, do 100 tačaka

  Primena:

 • Alatne mašine
 • Štamparske i tekstilne mašine
 • Mašine za pakovanje


Pogodnosti i prednosti jednolinijskih sistema:

 • Jednostavno konfigurisanje sistema
 • Precizno doziranje količine maziva po tački podmazivanja
 • Modularna struktura, jednostavno proširenje sistema
JEDNOLINIJSKI SISTEM

 

 

DVOLINIJSKI SISTEM

Karakteristike:

 • Ulja ili masti konzistencije do NLGI 2
 • Radni pritisci do 400 bar, do 1000 tačaka

Primena:

 • Cementare, rudarska oprema
 • Železare–kontinualno livenje, hladne i tople valjaoničkelinije i linije za završnu obradu
 • Papirna industrija
 • Termoelektrane i hidroelektrane
 • Pekare i postrojenja za pečenje

  Pogodnosti i prednosti dvolinijskih sistema:

 • Visoka pouzdanost sistema, mogućnost primene u teškim uslovima rada
 • Precizno doziranje količine maziva po tački podmazivanja
 • Velika mogućnost grananja sistema i dopremanje maziva na udaljenosti preko 100m
DVOLINIJSKI SISTEM

 

 

 

PROGRESIVNI SISTEM


Karakteristike:

 • Ulja ili masti konzistencije do NLGI 2
 • Radni pritisci do 300 bar, do 100 tačak

Primena:

 • Štamparske i tekstilne mašine
 • Mašine za punjenje i pakovanje
 • Građevinske mašine
 • Prese i mašine za preradu drveta

  Pogodnosti i prednosti progresivnih sistema:

 • Upotrebljivost i prilagodljivost sistema
 • Precizno doziranje količine maziva po tački podmazivanja
 • Mogućnost centralnog nadzora rada sistema i kontrola
PROGRESIVNI SISTEM

 

 

 

Kontaktirajte nas putem e-mail-a...

Kontakt adresa:

PREMI-TRADE doo,
Radnicka 40,
23000 Zrenjanin.
Tel:+381-(0)23-510551
+381-(0)23-510249.

Naša lokacija