SKF rešenje za podmazivanje

 

  • Ručna presa
  • Presa na baterije
  • Merač protoka maziva
  • Filter pumpa
  • Pumpe za podmazivanje 

 

4 slike u jednoj

Kontaktirajte nas putem e-mail-a...

Kontakt adresa:

PREMI-TRADE doo,
Radnicka 40,
23000 Zrenjanin.
Tel:+381-(0)23-510551
+381-(0)23-510249.

Naša lokacija