Izbor prave masti za pravu aplikaciju

 

SKF nudi visoko-kvalitetne masti za različite radne uslove i primene
Izbor maziva zavisi od radne temperature, od broja obrtaja, stanja okoline i ostalih radnih uslova.

 

slika tabele

Kontaktirajte nas putem e-mail-a...

Kontakt adresa:

PREMI-TRADE doo,
Radnicka 40,
23000 Zrenjanin.
Tel:+381-(0)23-510551
+381-(0)23-510249.

Naša lokacija