Izbor prave količine maziva

 

PODMAZIVANJE:

Ležaj treba potpuno napuniti mašću, ali slobodan prostor u kućištu treba samo delimično ispuniti mašću (između 30% do 50%). Kod uležištenja gde nema vibracija , mnoge masti sa litijumovim sapunom mogu popuniti i do 90% slobodnog prostora u kućištu, bez rizika da će to izazvati porast temperature. Tako se sprečava prodor nečistoća i produžavaju intervali ponovnog domazivanja. Ležajevi koji rade na velikim brojevima obrtaja , kao što su ležajevi vretena alatnih mašina moraju biti podmazani manjim količinama masti , da ne bi došlo do rasta radne temperature uležištenja.

DOMAZIVANJE:

Količina masti prilikom domazivanja zavisi od veličine ležaja. Uvek treba koristiti mast koja je i ranije bila u ležaju jer neke masti gube svojstva kada se mešaju sa drugim mastima. Ukoliko uputstva za domazivanje ne postoje treba se pridržavati formule za određivanje pravilne količine masti za domazivanje.

G=0,005xDxB (grama)
gde je:

G – kiličina masti u gramima
D - spoljašnji prečnik ležaja u mm
B - ukupna širina ležaja u mm

SKF DialSet program – SKF -ov softver za određivanje optimalne količine maziva za podmazivanje/domazivanje ležajeva.

 

slika izbor kolicine maziva

Kontaktirajte nas putem e-mail-a...

Kontakt adresa:

PREMI-TRADE doo,
Radnicka 40,
23000 Zrenjanin.
Tel:+381-(0)23-510551
+381-(0)23-510249.

Naša lokacija