Reparacija ležajeva

SLIKA-REPARACIJESKF je početkom 1998. godine formirao Servisni centar u Stayer – u (Austrija) za reparaciju ležajeva, vretena (spindle) i SKF uređaja (European Industrial Services Centre – Steyr).
Glavni cilj ovog centra jeste pružanje usluga našim kupcima iz nastojanja da smanjimo njihove ukupne troškove prilikom eksploatacije ležaja.

U puno slučajeva zbog starosti opreme ili nedostupnosti rezervnog dela (ležaja) nije više moguće ugraditi odgovarajuću komponentu.
SKF-ova servisna aktivnost popravke ležaja rešava ovakve probleme popravkom i obnavljanjem postojećeg ležaja. Ovakve se aktivnosti sprovode i u slučajevima kada se radi o vrlo velikim i skupim ležajima ili pak o velikoj seriji manjih dimenzija. Obnovljenipopravljeni ležaj ponaša se u aplikaciji isto , a možda i bolje od novog ležaja , jer su zahvati na njemu rađeni za ugradnju u poznatu i tačno određenu aplikaciju.
Ležaji se na ovaj način repariraju u jednom specijalizovanom pogonu koji na taj ležaj daje garanciju kao da kupujete novi.

Na taj način veliki korisnici ležaja mogu sebi značajno da umanje ukupne troškove održavanja. Donja vrednost spoljašnjeg prečnika ležaja gde isplativost reparacije ima smisla jeste 200mm   i to za više komada. Cena SKF usluge reparacije ležaja zavisi od stepena oštećenja i obično iznosi 40-60% cene novog ležaja + transportni troškovi do centra u jednom smeru.
Za reparaciju su isplativi samo ležajevi zapadnih proizvođača: SKF, FAG, INA, TIMKEN, NTN...

U sklopu istog servisnog centra SKF je organizovao i službu koja vrši opravki i reparaciju vretena (spindle) kao i svih alata i instrumenata koje SKF nudi.

Početna SKF Rešenja Reparacija ležajeva

Kontaktirajte nas putem e-mail-a...

Kontakt adresa:

PREMI-TRADE doo,
Radnicka 40,
23000 Zrenjanin.
Tel:+381-(0)23-510551
+381-(0)23-510249.

Naša lokacija