Filtromat

filtromat slika

Filtromat serije FCL – SKF HyPro

Tip jedinice: FCL 1, FCL 2, FCL 3

Veličina protoka ulja:

 • FCL 1 – 18.7 litara/min
 • FCL 2 – 37.5 litara/min
 • FCL 3 – 82 litara/min


Mogućnost primene (raspon viskoznosti ulja):
6cSt ~ 800cSt

Strujno napajanje: 230V/50Hz

Komponente uređaja:

 • Zupčasta pumpa protoka 18.7, 37.5 ili 82 litara/min
 • Filter na ulazu – zaštita zupčaste pumpe
 • Filtersko kućište za filter element HP107L36 (dužina filtera 914.4mm)
 • Zaptivni elementi – Buna (B) ili VITON (V)
 • Indikator zaprljanosti filtera
 • Ventil za uzimanje uzorka ulja
 • Postolje sa točkovima
 • Priključni elementi (kabl za struju, creva za ulje itd.)

Tipovi filtera:

 • Wire mesh – metalna mrežica, finoće 149μm, 74μm, 40μm, 25μm (ovi filteri mogu da se nekoliko puta peru i koriste ponovo)
 • Dualglass – materijal filtera staklena vlakna (dualglass tehnologija); finoće 25μm, 16μm, 10μm, 6μm, 3μm i 1μm
 • Water removal – filteri koji pored odvajanja mehaničkih nečistoća vrše i upijanje (odvajanje) vode iz ulja; finoće 25μm, 16μm, 10μm


Karakteristike filtera za zamenu date su u tabeli:

 

tabela1

Kontaktirajte nas putem e-mail-a...

Kontakt adresa:

PREMI-TRADE doo,
Radnicka 40,
23000 Zrenjanin.
Tel:+381-(0)23-510551
+381-(0)23-510249.

Naša lokacija